Skip to product information
1 of 2

Doraemon YR-07 Doraemon & Korobashiya

ENSKY

Regular price $20.00 SGD
Regular price Sale price $20.00 SGD
Sale Sold out

Introducing ensky's Tumbler Dolls!

Approx height
Doraemon: 6.2cm
Korobashiya: 4.8cm

View shipping policy